foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
У нас можна здобути бажану професію та підготуватись до майбутньої трудової діяльності.

ППЛТ

Полтавський професійний ліцей транспорту

   Microsoft Excel - програма призначена для організації даних у таблиці для документування і графічного подання інформації.

logoWord2010

   Перевагою MS Excel є те, що програма допомагає оперувати великими обсягами інформації і надає широкий спектр методів, які дозволяють зробити інформацію простою для сприйняття.

   Основне призначення MS Excel - рішення практично будь-яких завдань розрахункового характеру, вхідні дані яких можна представити у вигляді таблиць. Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними.

   Особливість електронних таблиць полягає у можливості застосування формул для опису зв'язку між значеннями різних комірок. Розрахунок по заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту будь-якої комірки призводить до перерахунку значень всіх комірок, які з нею пов'язані формульними відносинами і, тим самим, до оновлення всієї таблиці відповідно до зміненими даними.

   Основні можливості електронних таблиць:

  • проведення однотипних складних розрахунків над великими наборами даних;
  • автоматизація підсумкових обчислень;
  • вирішення завдань шляхом підбору значень параметрів;
  • обробка (статистичний аналіз) результатів експериментів;
  • проведення пошуку оптимальних значень параметрів (рішення оптимізаційних задач);
  • підготовка табличних документів;
  • побудова діаграм (в тому числі і зведених) за наявними даними;
  • створення та аналіз баз даних (списків).

Copyright © 2020 Полтавський професійний ліцей транспорту Rights Reserved.